ALGEMENE VOORWAARDEN

De webshop www.gigi-fratelli.com is eigendom van en wordt beheerd door:

Gils Investment Fund N.V.
Dorstseweg 22c
4854 NB,  Bavel
Nederland

KvK 20047793

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen de klant en GiGi Fratelli met betrekking tot het gebruik van de website.

De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.gigi-fratelli.com.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Handelen in de webshop van GiGi Fratelli vindt plaats in overeenstemming met onderstaande voorwaarden.

Voorwaarde voor de aankoop van goederen in de webshop is dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, die dan een overeenkomst vormen tussen u en Gils Investment Fund N.V.

Om te winkelen op www.gigi-fratelli.com, moet u 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldige betaalkaart, die wij accepteren. Als u nog geen 18 jaar oud bent, kunt u nog steeds goederen kopen als u de toestemming van uw voogd heeft gekregen of anderszins een wettelijk recht heeft om de aankoop aan te gaan.

Bij aankoop op www.gigi-fratelli.com worden eventuele extra betalingen voor bijvoorbeeld vracht- en betaalkaartkosten eerst direct voor betaling berekend.

GiGi Fratelli zal zo spoedig mogelijk de klant in kennis stellen indien een bestelling niet wordt geaccepteerd.

PRIJS & BETALING

De op de website aangegeven prijzen zijn weergegeven in Euro (voor België, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk), DKK, (voor Denemarken), CHF (voor Zwitserland), NOK (voor Noorwegen), SEK (voor Zweden) en  zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per overeenkomst in rekening gebracht. Bij het plaatsen van de bestelling en bij het bevestigen van de overeenkomst zal de totaal verschuldigde koopprijs worden weergegeven.

GiGi Fratelli kan de op de website aangegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

Betaling vindt plaats via MultiSafePay.

Via MultiSafepay kun je afrekenen via Ideal, Mastercard, Visa, Maestro, Dankort, bankoverboeking, Mister Cash, Giropay en DIRECTebanking.

Voor MultiSafepay word je kort omgeleid naar een betaalscherm van deze organisaties.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in de door de klant aan GiGi Fratelli verstrekte betaalgegevens direct aan GiGi Fratelli mede te delen.

LEVERING EN LEVERINGSTIJDEN

Aflevering vindt plaats door GLS of DPD.

De verzendkosten per land zijn:

Nederland EUR 4,95
België EUR 7,95
Duitsland en Luxemburg EUR 8,95
Oostenrijk EUR 14,95
Finland en Ierland EUR 24,95
Zwitserland CHF 44,95
Denemarken DKK 99
Zweden SEK 299
Noorwegen NOK 499

Bestellingen geplaatst op vrijdag na 12.00 uur, worden de volgende weekdag verzonden.

Na totstandkoming van de overeenkomst zal GiGi Fratelli zo spoedig mogelijk de bestelling verzenden naar het door de klant opgegeven adres, mits de volledige koopprijs door GiGi Fratelli is ontvangen. GiGi Fratelli streeft ernaar om de producten binnen 2 dagen te leveren na ontvangst van betaling.

De door GiGi Fratelli opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen is en dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover noodzakelijk.

Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de producten gaat op de klant over vanaf het moment van bezorging. Het risico van eventuele retourzendingen van producten is voor de klant.

HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht om het geleverde product binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van reden terug te sturen, mits het product ongedragen en  onbeschadigd is. De klant dient GiGi Fratelli hiervan schriftelijke op de hoogte te brengen via email binnen 14 dagen.

Het totaalbedrag wordt binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de klant teruggestort. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant, net als het risico van de retourzending.

STAAT VAN HET ITEM WANNEER U HET TERUGSTUURT

U bent alleen aansprakelijk voor elke waardevermindering van het artikel, die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, eigenschappen en de manier waarop het werkt te bepalen. Met andere woorden: u kunt het artikel op dezelfde manier proberen als wanneer u het in een fysieke winkel heeft geprobeerd.

Als het artikel is geprobeerd naast wat hierboven is beschreven, beschouwen we het als gebruikt, wat betekent dat u bij annulering van de aankoop slechts een deel of niets van het aankoopbedrag terugkrijgt, afhankelijk van de handelswaarde van het artikel.

Om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen, moet je hetzelfde doen als in een fysieke winkel. U kunt het product proberen, maar niet echt gebruiken.

TERUGBETALING VAN HET AANKOOPBEDRAG

Mocht u spijt hebben van uw aankoop, dan krijgt u uiteraard het door u betaalde bedrag terug. Bij een bijzondere waardevermindering waarvoor u aansprakelijk bent, wordt dit aankoopbedrag in mindering gebracht.

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, exclusief de bezorgkosten in verband met de aankoop. Het artikel moet zonder onnodige vertraging worden verzonden en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop we de annulering van uw aankoop hebben ontvangen. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u ons expliciet anders heeft geïnformeerd. Bij geschenken geeft u ons eenvoudig het rekeningnummer door waarnaar u het bedrag wilt overmaken.

We mogen wachten met terugbetaling totdat we het artikel hebben teruggestuurd.

Als u spijt heeft van uw aankoop, moet het artikel worden verzonden naar:

Gils Investment Fund N.V.
Dorstseweg 22c
4854 NB, Bavel
Nederland

Markeer: RETOUR

Helaas kunnen we niet aanbieden om ruilorders aan te passen. We vragen je daarom om een ​​nieuwe bestelling te plaatsen op www.gigi-fratelli.com.

WAT MOET IK TERUGSTUREN

U moet altijd een kopie van uw factuur meesturen, zodat we kunnen zien dat het artikel is gekocht op www.gigi-fratelli.com.

Artikelen die naar GiGi Fratelli worden geretourneerd, moeten deugdelijk worden verpakt. Label het RETOUR-pakket van de Webshop. We raden aan om goederen met DHL te retourneren en als pakket te verzenden. Hierdoor kan het pakket worden gevolgd en wordt elke twijfel weggenomen of een pakket is geretourneerd en kan het pakket vervolgens worden aangevraagd.

KLACHTEN

Klant dient het product bij aflevering te inspecteren en GiGi Fratelli binnen 7 dagen na ontvangst te informeren over eventuele bij aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd ingediend te worden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

GiGi Fratelli heeft en behoudt alle rechten van intellectueel eigendom die op de website rusten of gevestigd kunnen worden. Hieronder wordt onder andere verstaan het ontwerp, de naamgeving, logo, tekst, foto’s, video’s, illustraties etc.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Alle gegevens en afbeeldingen, betreffende afmetingen, kleuren etc. van de aangeboden producten gelden slechts als benadering en kunnen geen reden tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

GiGi Fratelli geeft 1 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomst tussen klant en GiGi Fratelli worden beheerst door Nederlands recht.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan: blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht; en de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.

Deze algemene voorwaarden kunnen door GiGi Fratelli worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de website geplaatst. De klant dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat de klant gebruikt maakt van de website. Indien de algemene voorwaarden niet via internet geraadpleegd kunnen worden kan GiGi Fratelli op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan de klant toezenden.